• Ενδοκοιλιακές κακώσεις
  • Ήπατος
  • Νεφρών
  • Σπληνός
  • Μεσεντερίου
  • Ουροδόχου κύστεως/ουρήθρας

Οι κακώσεις σπλάχνων εμφανίζονται συχνά στα τροχαία ατυχήματα μαζί με σκελετικές κακώσεις. (κατάγματα)

Για τη σωστή του αντιμετώπιση, απαιτείται χειρουργική γνώση για τη διάγνωση καταρχήν της ύπαρξης των κακώσεων αυτών στα πλαίσια πολυτραύματος και η κατά απόλυτη προτεραιότητα χειρουργικής θεραπεία λόγω του κινδύνου μαζικής αιμορραγίας.

Η χειρουργική ατυχημάτων-τραυματιολογία είναι η κατάλληλη ειδικότητα για τα ατυχήματα αυτά, καθώς προϋποθέτει την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής που αντιμετωπίζει τις κακώσεις σπλάχνων.