• Σύνθετα κατάγματα λεκάνης

Είναι αποτέλεσμα πτώσεως ή συνθλίψεως με βαρύτατες συνέπειες σε περίπτωση μη επαρκούς και εγκαίρου αντιμετώπισης διότι συνηθέστατα συνυπάρχουν με κακώσεις ενδοκοιλιακών οργάνων στα πλαίσια πολυτραύματος.

Προηγείται πάντα η αντιμετώπιση των ενδοκοιλιακών κακώσεων λόγω του κινδύνου αιμορραγίας (πχ ρήξη σπληνός, ήπατος, μεσεντερίου, νεφρών, ουροδόχου κύστεως)

Ακολουθεί η αντιμετώπιση του κατάγματος της λεκάνης η οποία γίνεται  με χειρουργική επέμβαση ή συντηρητική θεραπεία. Την απόφαση παίρνει αυτός που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και τα δύο είδη ενδείξεων. Η ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης όπου υπάρχει απαλλάσσει τον ασθενή από μακροχρόνια ακινητοποίηση και βαρύτατες αναπηρίες. πχ ανισοσκελία, καταστροφή κοτύλης, διάσταση ηβικής συμφύσεως, οριζόντια ή κάθετη αστάθεια λεκάνης (πυέλου)

  • Κατάγματα ισχίων (υποτροχαντήρια – διατροχαντήρια, υποκεφαλικά, αυχένος -μηριαίου)
  • Κατάγματα μηρού
  • Κατάγματα γόνατος
  • Κατάγματα επιγονατίδος
  • Κατάγματα κνήμης
  • Κατάγματα ποδοκνημικής αρθρώσεως
  • Κατάγματα πτέρνης
  • Κατάγματα αστραγάλου
  • Κατάγματα άκρου ποδός

Οι κακώσεις των κάτω άκρων βαριές ή σύνθετες απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με κεντρικό στόχο την κινητοποίηση του ασθενούς.  Η ακινητοποίηση με γύψους και έλξεις συνεπάγεται αγκυλώσεις, πνευμονικές εμβολές, μυικές ατροφίες. (ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο κίνδυνος σε ασθενείς τρίτης ηλικίας)

Για το λόγο αυτό η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη διότι επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς.

Οι ακτινογραφίες είναι από χειρουργικά περιστατικά του Dr. Med Ευστάθιου Τσιρλιάγκου.