Είναι η εμφάνιση νεόδμητου οστίτη ιστού σε αρθρώσεις που δεν τραυματίστηκαν και εμφανίζεται συνήθως σε ασθενή που νοσηλεύεται λόγω κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως και απώλεια συνειδήσεως.

Είναι αγνώστου αιτιολογίας και αποτέλεσμα είναι η πλήρη ακινητοποίηση αρθρώσεων σε ακαμψία που συνεπάγεται βαρύτατη αναπηρία.

Πρόκειται για επεμβάσεις υψηλής επικινδυνότητας που μόνο στα χέρια ειδικών μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.