Η πρόοδος της τεχνολογίας και κυρίως η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων και των δικύκλων και των ατυχημάτων που προκαλούν, οδήγησαν σε αύξηση του αριθμού των κακώσεων αλλά και της βαρύτητάς και πολυπλοκότητάς τους.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται σε όλα τα κράτη

α. στην πρόληψη

β. στη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση του πολυτραυματία

Ως πολυτραυματίας χαρακτηρίζεται ο ασθενής στον οποίο έχουν προκληθεί ταυτόχρονα κακώσεις σε διάφορα όργανα και μέρη του σώματος εκ των οποίων μία ή συνδυασμός αυτών απειλούν άμεσα τη ζωή του.

Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία πρέπει να γίνεται από ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων τους οποίου συντονίζει και ηγείται ο τραυματιολόγος χειρουργός που αποφασίζει για τις προτεραιότητες αντιμετώπισης των πολλαπλών κακώσεων.

Πχ κακώσεις κοιλίας/θώρακος προηγούνται των κακώσεων κρανίου

Ο πολυτραυματίας πρέπει να αντιμετωπίζεται στον κατάλληλο χρόνο στο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα και με το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι ασθενείς που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας τους μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους.

Στόχος είναι η συντόμευση του χρόνου αποκατάστασης για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και ψυχολογικούς λόγους του ασθενούς.

Οι ακτινογραφίες είναι από χειρουργικά περιστατικά του Dr. Med Ευστάθιου Τσιρλιάγκου.