• ‘Ωμου
  • Βραχιονίου
  • Αγκώνος
  • Αντιβραχίου
  • Καρπού
  • Άκρας Χειρός

Αντιμετωπίζονται απλά αλλά και πολύπλοκα κατάγματα με οστεοσύνθεση.

(χειρουργική τοποθέτηση σε θέση ανατομικής ανατάξεως των οστών με τη χρήση μεταλλικών στοιχείων όπως λάμες, κοχλίες κλπ).

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανατομική αποκατάσταση και τη γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς  αποτρέποντας μυϊκές ατροφίες και αγκυλώσεις αρθρώσεων που εμφανίζονται στην περίπτωση ακινητοποίησης. (πχ μακροχρόνια τοποθέτηση γύψου)

Οι ακτινογραφίες είναι από χειρουργικά περιστατικά του Dr. Med Ευστάθιου Τσιρλιάγκου.